Rada Nadzorcza:

  • Wojciech Pytel - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Zygmunt Solorz-Żak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Abramczuk - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Andrzej Chajec - Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Majkowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Mirosław Mikołajczyk - Członek Rady Nadzorczej
  • Wiesław Walendziak - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Pytel jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, studiował na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego i uczestniczył w studium przywództwa IDM w Szwajcarii.

Od początku swojej kariery związany z branżą telekomunikacyjną. Posiada wieloletnią praktykę biznesową.

Na początku drogi zawodowej, przez cztery lata (1986-1990) pracował na swojej macierzystej uczelni jako Specjalista ds. badań i rozwoju. W latach 1990-1993 stawiał pierwsze kroki w biznesie jako Dyrektor Zarządzający w NOVAR S.A., a w 1993-1994 był prezesem zarządu w spółce Prywatne Sieci Telekomunikacyjne S.A. (spółka zależna TP S.A.). Następnie na wiele lat (1994-2001 i 2002-2004) związał się z Nokia Poland, gdzie pełnił kolejno funkcje m.in. Country Manager, Area General Manager (Polska, Ukraina, Białoruś), Business Development Director Europe i w końcu Orange Global Strategy Director. Odpowiedzialny był m.in. za kontakty biznesowe z operatorami komórkowymi w regionie obejmującym Polskę, Czechy, Francję, Austrię, Szwajcarię, Niemcy, Holandię i Izrael.

W toku swojej kariery (2004-2008) był także Partnerem Zarządzającym w IBM Polska Sp. z o.o. Dwukrotnie pracował w Polkomtelu najpierw jako Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych (2001-2002) oraz Doradca Prezesa i Dyrektor Zarządzający (2008-2010). W Midas Wojciech Pytel pełnił funkcję Prezesa Zarządu Midas S.A. od września 2010 r. do grudnia 2012 r.

 

Zygmunt Solorz-Żak należy do grona najbardziej szanowanych polskich biznesmanów.

W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W obrębie zainteresowań biznesowych Zygmunta Solorza-Żaka znajdują się nie tylko media, ale również inne segmenty gospodarki, związane z takimi firmami jak: Elektrim S.A., Invest-Bank S.A., PAK S.A., PTE Polsat czy TU Polisa Życie. Jest również założycielem Cyfrowego Polsatu S.A.

 

Andrzej Abramczuk – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego oraz Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i strategicznym na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego. W latach 2001-2006 pracował na rzecz spółek z grupy GTS Polska, gdzie był odpowiedzialny za kwestie prawne, a w szczególności za te z zakresu telekomunikacji. W latach 2006-2009 pracował na rzecz nowego operatora komórkowego P4 (operatora sieci PLAY), odpowiadając za prawne aspekty związane z przygotowaniem i rozpoczęciem świadczenia usług telekomunikacyjnych, a także pozyskaniem finansowania przez P4 od China Development Bank. W ramach współpracy z grupą P4 pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego oraz Członka Zarządu spółki 3G Network Services. Andrzej Abramczuk od kwietnia 2010 r. pełnił w spółce Nova Capital Sp. z o.o. funkcję Prokurenta, a od lipca 2010 r. funkcję Prezesa Zarządu. Pełni także funkcje Członka Rady Nadzorczej w CenterNet S.A.

 

Andrzej Chajec – ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra nauk prawnych. W 1995 r. został wpisany na listę radców prawnych.

Doświadczenie zdobywał w kancelarii prawnej Beata Gessel, Andrzej Chajec i Wspólnicy (1993-2003), gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery, aż do wspólnika współzarządzającego. W 2003 r. został współzałożycielem kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k.

Jest ekspertem prawa spółek i prawa handlowego, fuzji i przejęć. Jego doświadczenie obejmuje także prawo telekomunikacyjne oraz przygotowanie i zarządzanie międzynarodowymi emisjami akcji  oraz transakcje venture capital.
W toku swojej kariery był także zawodowo związany z Vinson & Elkins oraz KPMG, gdzie zajmował się m.in. prywatyzacjami i inwestycjami kapitałowymi.

 

Krzysztof Majkowski – jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej  z tytułem inżyniera techniki świetlnej.

W latach 1988-1991 był managerem Show Service Zurich. W latach 1991-2003 dyrektorem i właścicielem sieci handlowej ChrisPol.  W 2003 r. został  Prezesem Performance Marketing Group, spółki zajmującej się m.in. organizacją i produkcją wydarzeń publicznych oraz formatów telewizyjnych.  Krzysztof Majkowski jest także Prezesem Travers Consulting Sp. z o.o oraz od 2009 r. Prezesem Anicomm Sp. z o.o. oraz  Członkiem Zarządu szeregu spółek.
 

 

Mirosław Mikołajczyk – jest absolwentem Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Warszawie, specjalność Bankowość i Finanse.

W latach 1990-2004 piastował funkcje zarządcze w obszarze administracji i organizacji w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim. Od 2004 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Polskie Nieruchomości Sp. z o.o.

 

Wiesław Walendziak  - jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Pan Wiesław Walendziak od 2013 roku zawodowo związany jest z Polkomtel Sp. z o.o. gdzie pełni funkcję doradcy Prezesa Zarządu. W latach 2005 – 2013 pracował jako Wiceprezes Zarządu Prokom Investments S.A. W latach 1997 – 2004 był posłem na Sejm III i IV kadencji i członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu, jednocześnie w latach 2001 – 2004 pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej komisji skarbu, a w latach 1997 – 1999 stanowisko ministra  – członka Rady Ministrów oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka. W latach 1994-1996 prezes Zarządu TVP oraz członek rady administracyjnej europejskich nadawców telewizyjnych w Genewie. W 1993 r. dyrektor generalny TV Polsat. W latach 1991-1993 autor i producent programów telewizyjnych „Bez znieczulenia” i „Lewiatan”. W latach 1989-1991 pełnił funkcję wydawcy i redaktora naczelnego tygodnika „Młoda Polska”. Pracę zawodową rozpoczął w gdańskiej spółdzielni „Świetlik”, wykonując prace wysokościowe (1987-1989).

Pan Wiesław Walendziak obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Bioton S.A., Comex S.A., Radio PIN S.A., ZE PAK S.A., Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o.