Zarząd:

  • Krzysztof Adaszewski - Prezes Zarządu
  • Piotr Janik - Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Adaszewski  - jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył  Wydział Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Pan Krzysztof Adaszewski posiada rozległą wiedzę w obszarze rachunkowości i finansów. W toku swojej kariery zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w obszarze zarządzania finansami w spółkach telekomunikacyjnych.  

Swoją karierę rozpoczynał jako analityk finansowy w  Dziale Raportowania w spółce Polskie Sieci Kablowe Sp. z o. o. (Grupa Bresnan Polska).  Następnie w latach styczeń 2001 – sierpień 2002, pracował dla  El-Viv Telecom Sp. z o. o. (Grupa Vivendi Telecom International)  jako  Kontroler Finansowy w Dziale Audytu Wewnętrznego i Doradztwa Finansowo-Operacyjnego. Przez wiele lat związany był zawodowo z Grupą Netia, gdzie zajmował się m.in. planowaniem długoterminowym i  wsparciem rozwoju biznesu.

Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  oraz planowania finansów w spółkach takich jak Aero2 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A., T.A.L.I.O.N. Sp. z o.o., Belvedere Sp. z o.o. W Midas Krzysztof Adaszewski pełnił funkcję Członka Zarządu od 25 marca 2011 r. do 16 grudnia 2012 r.

Funkcję Prezesa Zarządu w Spółce pełni od 16 grudnia 2012 r.

 

Piotr Janik - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył kierunek Finanse i Bankowość ze specjalnością Bankowość Inwestycyjna. Pan Piotr Janik posiada rozległe doświadczenie w zakresie finansów oraz analiz. W toku swojej kariery zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w obszarze doradztwa strategicznego oraz analiz finansowych i inwestycyjnych.

W Grupie Midas zatrudniony od czerwca 2013 roku jako Dyrektor Działu Analiz i Badań Rynku, a następnie jako Dyrektor Analiz Strategicznych i Relacji Inwestorskich. Od września 2014 roku pełni funkcję Członka Zarządu spółek Aero2 sp. z o.o. oraz Mobyland sp. z o.o.

W latach 2008 – 2013 związany był z grupą KBC, gdzie kolejno zajmował się  analizą inwestycyjną spółek informatycznych, mediowych oraz telekomunikacyjnych z państw Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie objął stanowiska Dyrektora Departamentu Analiz spółek z tej części Europy.

W latach 2007-2008 związany z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. a w latach 2006 – 2007 z Grupą OSTC.

W latach 2010 - 2013 zasiadał w Radzie Nadzorczej Netmedia S.A., jako Członek Rady Nadzorczej powołany z rekomendacji akcjonariuszy finansowych spółki.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu w Spółce pełni od 16 grudnia 2014 r.