Akcjonariat:

Nazwa akcjonariusza Spółki
Liczba akcji i głosów
%
Zygmunt Solorz-Żak * 1 479 666 750 100,0
Pozostali akcjonariusze - 0,0
Akcje Spółki 1 479 666 750 100,0

* Pan Zygmunt Solorz-Żak, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, kontroluje Spółkę poprzez: Cyfrowy Polsat S.A., Metelem Holding Company Limited, Eileme 1 AB (publ), Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Polkomtela oraz Litenite Limited, w zakresie 976.542.690 akcji Spółki, posiadanych przez Litenite, oraz 503.124.060 akcji posiadanych przez Polkomtel.

 

Nie można zaprezentować wykresu: "Podstawowe dane finansowe"

Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.