2015-01-01

W dniu 31 grudnia 2014 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego połączenie CenterNet S.A. i Aero2 Sp. z o.o.. W obu spółkach należących do Grupy Midas, Midas S.A. posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym. Połączenie nastąpiło przez przejęcie, w związku z czym spółka CenterNet została rozwiązana, a jej następca prawnym stała się Aero2. Wprowadzona zmiana ma na celu optymalizację i uproszczenie struktury właścicielskiej i nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania i bilans grupy Midas.

 

Od dnia 1 stycznia 2015 roku w skład Grupy Midas wchodzą: Midas S.A., Aero2 Sp. z o.o. oraz Mobyland Sp. z o.o.