2013-03-07

Pierwszy w Polsce hurtowy dostawca Internetu w technologii LTE zdecydował o emisji obligacji z której pozyska 200 mln. Dzięki tej emisji Midas pozyska finansowanie dla II fazy rozbudowy swojej sieci do transferu danych w ultraszybkiej technologii LTE/HSPA+, która ma zakończyć się w połowie 2014 r.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Midas wyemituje do 600 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Jednostkowa cena obligacji, po uwzględnieniu dyskonta, wyniesie 342,77 zł – co oznacza, że Midas pozyska ok. 200 mln zł. Emisja obligacji ma nastąpić 29 marca 2013 r., a termin ich wykupu przypadnie w dniu 29 marca 2021 r. Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Dzięki pozyskanym środkom z emisji serii D i finansowaniu dłużnemu Grupa Midas do połowy 2014 r. (czyli na koniec tzw. II fazy rozbudowy sieci) ma dysponować łączną liczbą ponad 44 tys. stacji bazowych. W następnym etapie Spółka chce przeprowadzić tzw. III fazę rozbudowy sieci. Realizacja tego planu zapewni 66 proc. pokrycia populacji Polski siecią LTE i prawie 100 proc. siecią HSPA+.