2013-09-06

Przychody Grupy Midas wzrosły ponad dwukrotnie w I połowie 2013 r. i wyniosły 92,56 mln zł wobec 38,92 mln zł przed rokiem. To zasługa bardzo dynamicznie zwiększającego się zużycia transferu danych przez klientów Grupy.

„Popularność mobilnego internetu, a w szczególności technologii LTE, rośnie bardzo dynamicznie. W ślad za tym rosną też skokowo przychody Grupy Midas,  co tylko potwierdza, że przyjęta strategia rozwoju była słuszna” – powiedział prezes zarządu spółki Krzysztof Adaszewski.

Zgodnie ze strategią Midas S.A., celem Grupy jest utworzenie najnowocześniejszego w Polsce operatora szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii LTE/HSPA+, posiadającego własną infrastrukturę telekomunikacyjną. Na koniec pierwszej połowy 2013 r. liczba stacji bazowych wyniosła ponad 2,9 tys. Dalsza rozbudowa zakłada, że Grupa Midas do połowy 2014 r. (czyli na koniec tzw. II fazy rozbudowy sieci) ma dysponować łączną liczbą ponad 4 tys. stacji bazowych. Docelowo Grupa zakłada osiągnięcie 66 proc. pokrycia populacji Polski siecią LTE i prawie 100 proc. siecią HSPA+. 

W czerwcu 2013 r. miesięczne zużycie transferu danych w sieci należącej do Grupy Midas wyniosło prawie 2,4 mln GB wobec niecałego 1,5 mln GB jeszcze w grudniu 2012 r.