2013-12-12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas S.A., które odbyło się 12 grudnia 2013 r., powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję.

Rada Nadzorcza będzie pracować w tym samym składzie, w którym zakończy poprzednią kadencję. W jej skład Akcjonariusze powołali: Zygmunta Solorza-Żaka, Wojciecha Pytla, Andrzeja Chajca, Mirosława Mikołajczyka, Krzysztofa Majkowskiego, Jerzego Żurka oraz Andrzeja Abramczuka.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza liczy sobie od 5 do 7 członków, którzy są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Poprzednia kadencja rozpoczęła się 13 grudnia 2010 r.

Bliższe informacje o członkach Rady Nadzorczej można znaleźć w serwisie relacji inwestorskich na stronie internetowej Spółki pod tym linkiem.