2012-12-28

Mobyland, spółka telekomunikacyjna z Grupy NFI Midas, przyjęła zamówienie na usługi transmisji danych od Polkomtela. Wartość zamówienia na transmisję danych o wielkości 22 mln GB wynosi 145.305.600 zł netto.

„To drugie zamówienie na transmisję danych, które otrzymaliśmy od operatora sieci Plus. Pierwsze opiewało na 11 mln GB” – przypomniał Krzysztof Adaszewski, Prezes Zarządu NFI Midas. Mobyland świadczy usługi Polkomtelowi na podstawie 5-letniej umowy zawartej w marcu 2012 r. Wartość umowy jest definiowana na podstawie odrębnych zamówień.

W ramach umowy Mobyland zapewnia dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w Paśmie 1800 oraz Paśmie 900 w technologii LTE lub HSPA+. Wykorzystuje do tego celu sieć opartą o częstotliwości własne oraz innych spółek z Grupy Midas: Centernetu oraz Aero2.

Mobyland i Polkomtel uzgodniły, że wobec znacznie wcześniejszego złożenia zamówienia przez operatora sieci Plus, cena za każdy MB objęty zamówieniem wyniesie 0,00645 zł netto, czyli będzie niższa od przyjętej w pierwszym zamówieniu (0,00925 zł za 1MB). Rozliczenie nowego oraz nieopłaconej dotąd części poprzedniego zamówienia zostanie dokonane wobec przyjętego harmonogramu:

  • kwota 16.952.320 zł netto zostanie zapłacona w 2 równych ratach za listopad i grudzień 2012 r.,
  • kwota 113.590.245,59 zł netto zostanie zapłacona w 23 równych miesięcznych ratach za każdy miesiąc w okresie od stycznia 2013 r. do listopada 2014 r.,
  • kwota 23.693.742,12 zł netto, stanowiąca jednorazową płatność końcową za Zamówienia, zostanie zapłacona za grudzień 2014 r.

W związku z tym łączna wartość obu zamówień dokonanych przez Polkomtel wyniesie 222.045.587 zł.