2012-02-17

Zachęcamy do udziału w wideokonferencji z przedstawicielami NFI Midas S.A. 

Wideoczat odbędzie się 21 lutego o godzinie 12.00 na stronie Gazety Giełdy Parkiet. Na pytania odpowiadać będą Maciej Kotlicki, Członek Zarządu NFI Midas oraz Adam Kuriański, Prezes Zarządu CentrNet S.A., Mobyland Sp. z o.o., Aero 2 Sp. z o.o.

http://www.parkiet.com/wideonfimidas