2011-10-28

Cyfrowy Polsat zwiększył wielkość dotychczas złożonych zamówień na Usługi Transmisji Danych poprzez złożenie Zamówienia 3 o wielkości 31 milionów gigabajtów i łącznej wartości 204.748.800 zł netto.

W ramach podpisanego Porozumienia renegocjującego warunki, na jakich Mobyland będzie od dnia 1 września 2012 r. świadczył usługi transmisji danych na rzecz Cyfrowego Polsatu strony ustaliły, że Cyfrowy Polsat zwiększy wielkość dotychczas złożonych zamówień na Usługi Transmisji Danych poprzez złożenie Zamówienia 3 o wielkości 31 milionów gigabajtów i łącznej wartości 204.748.800 zł netto.

Na łączną wielkość Zamówienia 3 wynoszącą 31 mln gigabajtów składają się:
- 7,6 mln gigabajtów niewykorzystanych do dnia 31 sierpnia 2012 r. przez Cyfrowy Polsat a wynikających z zamówienia nr 1 do Umowy („Zamówienie 1”),
- 13 mln gigabajtów niewykorzystanych do dnia 31 sierpnia 2012 r. przez Cyfrowy Polsat a wynikających z Zamówienia 2
- dodatkowe 10,4 mln gigabajtów.
Cena za Usługi Transmisji Danych zamówionej na podstawie Zamówienia 3 wynosiła będzie 0,00645 PLN netto za 1MB.

Okres ważności Zamówienia 3 będzie wynosił 36 pełnych miesięcy, liczonych od początku października 2012 roku,
z zastrzeżeniem zawartych w Umowie warunków umożliwiających przedłużenie tego okresu.