2011-05-27

Zarząd Funduszu 27 maja opublikował zaktualizowany harmonogram emisji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Prospekt Emisyjny lub w bezpośrednio w Komunikacie Aktualizującym nr 2.