NSA przywrócił rezerwację częstotliwości dla spółek zależnych:

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 roku uchylającą rezerwację na częstotliwości 1800 MHz na rzecz CenterNet oraz Mobyland - spółek zależnych NFI Midas. Dzięki tej decyzji mogą one w pełni korzystać z posiadanych częstotliwości.

Wyrokiem z dnia 26 lipca NSA oddalił skargę Polskiej telefonii Cyfrowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do WSA. Tym samym decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 listopada 2007 roku (DZC-WAP-5174-6/07(190)) na mocy której dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresu 1800 MHz na rzecz spółek zależnych NFI Midas – CenterNet i Mobyland pozostaje w mocy.

Zarząd NFI Midas ma nadzieję, że w innych sprawach sądowych aktualnie toczących się w sprawie przetargu na częstotliwości radiowe 1800 MHz również zapadną roztrzygnięcia korzystne dla spółek zależnych od Funduszu.

 

Kontakt: