ING OFE ujawniło się w akcjonariacie NFI Midas :

ING Otwarty Fundusz Emerytalny poinformował o przekroczeniu 5 proc. udziału w spółce. Jest to drugi inwestor finansowy, po Allianz TFI, który w bieżącym roku ujawnił się w akcjonariacie NFI Midas.

Nowy inwestor to od lat jedno z dwóch największych OFE działających na polskim rynku, którego wyniki inwestycyjne plasują go w ścisłej czołówce. ING OFE w dniu 27 lipca 2012 roku na swoim rachunku papierów wartościowych posiadał blisko 74,4 mln akcji NFI Midas, uprawniających do 5,03% w ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Kontakt: