NFI Midas to spółka preferowana przez KBC Securities:

Analitycy KBC Securities w raporcie miesięcznym z 24 września umieścili NFI Midas na liście preferowanych spółek na najbliższy miesiąc (tzw. 'top picks').

„Nadal podoba nam się NFI Midas, który niebawem powinien zabezpieczyć finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Coraz większa wiedza inwestorów na temat działalności spółki oraz potencjał znacznego zwiększenia skali działalności spółki powinny pozytywnie oddziaływać na cenę akcji NFI Midas.” - stwierdzono w raporcie.

Kontakt: