NFI Midas opublikował drugi aneks do prospektu:

Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego spółki. 

Zachęcamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym:

Prospekt emisyjny 2012

Kontakt: