2013-03-25

Przychody Grupy Midas wzrosły w 2012 r. prawie trzykrotnie w stosunku do poprzedniego roku do blisko 90 mln zł. To efekt skokowego wzrostu popularności internetu mobilnego wśród Polaków, w ślad za którym idzie zapotrzebowanie na transmisję danych. Miesięczne zużycie danych z sieci Midasa przekracza już poziom 1 mln GB a w samym grudniu zbliżyło się do 1,5 mln GB.

Zgodnie ze strategią Midas S.A., celem Grupy jest utworzenie najnowocześniejszego w Polsce operatora szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii LTE/HSPA+, posiadającego własną infrastrukturę telekomunikacyjną. Na koniec roku liczba stacji bazowych przekroczyła 2,2 tys. Liczba ta jest zgodna z wcześniej podanymi założeniami, a sieć dalej jest dynamicznie rozwijana. Dalsza rozbudowa zakłada, że Grupa Midas do połowy 2014 r. (czyli na koniec tzw. II fazy rozbudowy sieci) ma dysponować łączną liczbą ponad 4 tys. stacji bazowych. W następnym etapie Spółka rozważa przeprowadzenie tzw. III fazy rozbudowy sieci. Realizacja tego planu zapewni 66 proc. pokrycia populacji Polski siecią LTE i prawie 100 proc. siecią HSPA+.

W minionym roku Midas zaaranżował finansowanie na planowany roll-out sieci. Do przeprowadzenia II fazy rozbudowy Spółka wykorzysta środki własne, oraz finansowanie dłużne pochodzące z kredytu w Alior Banku. Spółka przeprowadzi również emisję obligacji o wartości do 200 mln zł.