2013-05-16

W I kwartale 2013 r. przychody Grupy Midas wzrosły o ok. 51% w porównaniu do IV kwartału 2012 r. i wyniosły blisko 43 mln zł. Na wzrost główny wpływ miały: postępujący wzrost popularności Internetu w technologii LTE, co  przełożyło się na większe wykorzystanie usług transmisji danych przez klientów Grupy oraz wzrost zasięgu sieci telekomunikacyjnej na skutek jej systematycznej rozbudowy. Miesięczne zużycie danych przez klientów Grupy – Polkomtel i Cyfrowy Polsat – przekroczyło w marcu poziom 2,1 mln GB.

Na koniec marca liczba stacji bazowych wynosiła około 2,6 tys. Dalsza rozbudowa zakłada, że Grupa Midas do połowy 2014 r. (czyli na koniec tzw. II fazy rozbudowy sieci) ma dysponować łączną liczbą około 4 tys. stacji bazowych. W następnym etapie Spółka rozważa przeprowadzenie tzw. III fazy rozbudowy sieci. Realizacja tego planu zapewni 66 proc. pokrycia populacji Polski siecią LTE i prawie 100 proc. siecią HSPA+.

Spółka skompletowała już środki na przeprowadzenie rozbudowy sieci telekomunikacyjnej. W kwietniu przeprowadziła emisję obligacji o wartości ok. 200 mln zł, a w pierwszym kwartale podpisała umowę kredytowa o wartości 150 mln zł z Alior Bankiem. Midas podpisał również tzw. term sheet z BZ WBK/Banco Santander, który ustala warunki pozyskania do 364 mln zł.