2013-09-17

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zmienił klasyfikację sektorową Grupy Midas. Od 23 września znajdzie się ona w sektorze „telekomunikacja”. Do tej pory spółka była zakwalifikowana do kategorii „finanse inne”.

Midas S.A. jest spółką dominującą Grupy  Kapitałowej, która koncentruje się na świadczeniu hurtowych usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu, że jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka zapewnia grupie finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, a także komunikację z rynkami finansowymi. Jednocześnie wyznacza strategię działania i koordynuje jej realizację. Do grupy należą Aero2, CenterNet oraz Mobyland.

Dzięki zmianie klasyfikacji akcje Midas S.A. znajdą się w sektorze i indeksach, które odpowiadają rzeczywistej działalności operacyjnej Grupy.