2013-12-18

Rada Nadzorcza Midas S.A. odwołała Pana Dariusza Łukasiewicza z funkcji wiceprezesa spółki. Tym samym skład Zarządu ustalony przez Radę Nadzorczą stał się dwuosobowy.

Dariuszowi Łukasiewiczowi zostaną powierzone nowe zadania w innych spółkach z Grupy Midas. Do zarządu Spółki został powołany w grudniu 2012 r. Wcześniej był m.in. zastępcą Dyrektora Generalnego Polkomtel Sp. z o.o. Przed pracą w Polkomtelu, doświadczenie zdobywał m.in. w PTC, Interphone Service oraz Ove Arup & Partners.