2012-12-16

Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała, że Krzysztof Adaszewski, obecnie Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse, zostanie nowym Prezesem Zarządu NFI Midas. Wojciech Pytel, dotychczasowy Prezes Zarządu, wejdzie w skład Rady Nadzorczej Spółki jako jej Przewodniczący. Skład Zarządu zostanie uzupełniony o Dariusza Łukasiewicza. W Radzie Nadzorczej NFI Midas Wojciech Pytel zastąpi Andrzeja Chajca i obejmie funkcję Przewodniczącego. Zygmunt Solorz-Żak pozostanie w Radzie Nadzorczej Spółki jako Wiceprzewodniczący.

Dwuletnia kadencja Zarządu NFI Midas rozpocznie się 16 grudnia 2012 roku. Oprócz Prezesa Zarządu Krzysztofa Adaszewskiego w jego skład wejdzie dwóch Wiceprezesów: Maciej Kotlicki, który obecnie pełni funkcję Członka Zarządu oraz Dariusz Łukasiewicz. Wchodzący do Zarządu Dariusz Łukasiewicz był Zastępcą Dyrektora Generalnego Polkomtela. Posiada on ogromne doświadczenie menedżerskie, w tym w sektorze telekomunikacyjnym. Przed pracą w Polkomtelu doświadczenie zdobywał m.in. w PTC, Interphone Service oraz Ove Arup & Partners HK.