2012-12-24

W podpisanej umowie Sferia wyraziła zainteresowanie nabyciem ośmioletnich obligacji zerokuponowych, za cenę emisyjną nie wyższą niż 200 mln zł. Zgodnie z umową ramową NFI Midas, do końca 2013 r., będzie mógł złożyć Sferii propozycję lub kilka propozycji nabycia obligacji a ta je przyjmie o ile będą zgodne z warunkami zawartymi w umowie.

Obie Spółki zobowiązały się też do zawarcia umowy dostawy zgodnie z którą Grupa Midas dostarczy Sferii sieć telekomunikacyjną. Umowa Ramowa zakłada też, że jeśli Sferia uzyska prawo do dysponowania częstotliwościami umożliwiającymi świadczenie usług dostępu do internetu w technologii LTE zawrze z Grupą Midas umowę zgodnie z którą będzie jej odsprzedawać pojemności w sieci w modelu hurtowym. Grupa Midas będzie mieć prawo do dalszej odprzedaży tych usług.