2012-03-19

Zarząd NFI Midas dokonał w drodze uchwały przydziału wszystkich oferowanych w ofercie publicznej akcji serii D Funduszu.

Zarząd dokonał przydziału akcji serii D podmiotom, które złożyły prawidłowo opłacone zapisy na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru akcji serii D (Zapisy Podstawowe), przy czym każdemu z tych podmiotów przydzielono taką liczbę akcji, na jaką opiewał jego prawidłowo opłacony zapis podstawowy.

Podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe na akcje serii D przydzielono liczbę akcji wynikającą z jego prawidłowo opłaconego zapisu dodatkowego oraz 95,47 % stopy redukcji.