2012-04-27

Notowany na warszawskiej giełdzie fundusz zakończył proces rozliczenia umowy zakupu Aero2 oraz dokonał przedterminowego wykupu bonów dłużnych będących w posiadaniu Alior Banku.

Rozliczenie transakcji przejęcia 100 proc. udziałów w spółce Conpidon Limited, która jest właścicielem Aero 2 sp. z o.o. było głównym celem ostatniej emisji akcji NFI Midas. Dzięki środkom pozyskanym od akcjonariuszy Fundusz ostatecznie zapłacił całość ceny za Aero2. Dodatkowo, poprzez spłatę zadłużenia w stosunku do Alior Banku, spółka zrealizowała również drugi cel emisyjny. 26 kwietnia 2012 roku dokonano wcześniejszego wykupu bonów o wartości nominalnej 71,5 mln zł. 

Obecnie Grupa NFI Midas dynamicznie realizuje program rozbudowy ogólnopolskiej sieci ultraszybkiego mobilnego Internetu w technologii LTE/HSPA+. Fundusz 26 kwietnia 2012 roku udzielił spółce zależnej – Aero2 pożyczki w kwocie 20 mln zł, celem sfinansowania przez spółkę zależną kolejnych inwestycji związanych z rozbudową sieci telekomunikacyjnej.