2012-07-24

W dniu 23 lipca 2012 r. Polkomtel Sp. z o.o, operator sieci Plus, oraz Aero2 Sp. z o.o., spółka zależna notowanego na GPW funduszu NFI Midas, zawarły z firmą Ericsson Sp. z o.o. umowę ramową na dostawę, integrację i utrzymanie elementów dostępowej i rdzeniowej sieci telekomunikacyjnej typu komórkowego oraz umowę utrzymaniową.

Ericsson zobowiązał się dostarczać technologie WCDMA i LTE umożliwiające wprowadzenie najnowocześniejszych usług transmisji danych. Ericsson gwarantuje najlepsze możliwe rozwiązania w zakresie niezawodności i wydajność sieci oraz zapewni współdziałanie nowych urządzeń i oprogramowania z dotychczasowymi elementami istniejącej sieci. Firma Ericsson zobowiązał się także do pełnej współpracy z innymi dostawcami sprzętu lub oprogramowania dla Plusa i Aero2.

Zawarcie Umowy Ramowej oraz Umowy Utrzymaniowej z Ericssonem stanowi kolejny krok w realizacji strategii Funduszu, jak również wpisuje się w realizację trzeciego celu emisji akcji serii D, tj. rozbudowy sieci telekomunikacyjnej.