2012-02-10

Grupa NFI Midas opublikowała zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenia tych akcji, PDA i praw poboru do obrotu na GPW. 

Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż ok. 1 184 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym:

Prospekt emisyjny 2012