2012-02-17

Allianz TFI poinformowało o przekroczeniu 5 proc. udziału w spółce. Jest to pierwszy inwestor finansowy, który ujawnił się w akcjonariacie NFI Midas S.A. odkąd spółka realizuje strategię budowy najnowocześniejszego operatora telekomunikacyjnego w Polsce.

Funduszami, które wspólnie osiągnęły ponad 5 procentowy udział w spółce NFI Midas są Allianz Platinium FIZ i Allianz FIO. Cały czas dominującym akcjonariuszem, kontrolującym blisko 66 proc. kapitału jest podmiot powiązany z Zygmuntem Solorzem-Żakiem.