2011-11-10

Zgodnie z decyzją GPW NFI Midas w wyniku kwartalnej rewizji indeksów po sesji 16 grudnia 2011 r. wejdzie do indeksu mWIG40.

NFI Midas awansuje z indeksu małych spółek – sWIG80 do mWIG40, skupiających 40 średniej wielkości firm o najwyższej płynności notowanych na warszawskiej giełdzie. O awansie Spółki zadecydowały obroty jej akcjami za ostatnie 12 miesięcy i wartość rynkowa jej walorów pozostających w wolnym obrocie. 16 grudnia 2011 r. będzie ostatnim dniem notowania akcji NFI Midas w indeksie sWIG80 - po zakończeniu sesji walory spółki zostaną przeniesione do mWIG40.