2011-11-16

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NFI Midas S.A. zgodnie z opublikowaną we wrześniu strategią uchwalił emisję akcji serii D na przejęcie spółki Aero2 i budowę sieci LTE i HSPA+ w Polsce. Prospekt emisyjny złożony zostanie do końca miesiąca, a dzień prawa poboru przypadnie na 15 lutego 2012 r. 

Spółka NFI Midas podpisała 19 września 2011 r. przedwstępną umowę zakupu Spółki Aero2 za kwotę 548 mln zł. Dzięki temu skonsolidowane zostaną w ramach jednej Grupy wszystkie obecnie dostępne i niewykorzystane w Polsce częstotliwości pozwalające na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Po sfinalizowaniu transakcji posiadane przez NFI Midas aktywa, w połączeniu z już istniejącą i rozbudowywaną siecią nadajników, pozwolą na pokrycie usługami Internetu w technologii LTE terytorium całego kraju.

NFI Midas wyemituje maksymalnie 1 183 mln akcji, a minimalnie 548 mln akcji.  Na każdą dotychczasową akcję przypadać będzie 1 prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 akcji serii D, a nie jak wcześniej planowano 6 akcji.