2011-12-01

W związku z publikacją Pulsu Biznesu „NFI Midas wpadł na konferencji” z dnia 1 grudnia 2011 r. Zarząd NFI Midas S.A. informuje: 

List Intencyjny w sprawie współpracy Mobyland Sp. z o.o. z operatorem telekomunikacyjnym Polkomtel S.A. został podpisany w dniu 29 listopada 2011 r. w godzinach wieczornych. Zarząd NFI Midas S.A. niezwłocznie po podpisaniu otrzymał informację od swojej spółki zależnej, po czym niezwłocznie poinformował inwestorów o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem raportu bieżącego, działając bez jakiejkolwiek zwłoki.

Podczas ogłaszania aktualizacji strategii we wrześniu 2011 r. Spółka informowała o zamiarze prowadzenia rozmów ze wszystkimi dużymi operatorami telekomunikacyjnymi. Takie rozmowy cały czas się toczą na różnym poziomie zaawansowania. Do momentu aż zaawansowanie negocjacji nie osiągnie istotnego poziomu, Spółka nie publikuje raportów bieżących na ich temat, nie chcąc poprzez podawanie niepewnych informacji wprowadzić inwestorów w błąd. Tym bardziej Spółka nie mogła poinformować o wspominianej w artykule prasowym umowie w sprawie współpracy z Polkomtelem, ponieważ taka umowa do tej pory nie została wypracowana, a tym bardziej podpisana. List Intencyjny - zawarty na czas określony do 9 marca 2012 roku - również nie precyzuje szczegółowych warunków współpracy. W opinii Spółki list Intencyjny rozpoczyna dopiero zaawansowaną fazę negocjacji.

Strony Listu Intencyjnego zobowiązały się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do ustalenia docelowego modelu i docelowych warunków współpracy. Z tego powodu Mobyland Sp z o.o., a w konsekwencji NFI Midas S.A, nie mógł podać szczegółowych warunków współpracy, a publikowanie przez NFI Midas S.A. informacji nieprecyzyjnych, dotyczących uzgodnień, które jak wskazuje doświadczenie Spółki mogą być jeszcze odwoływane i zmieniane, mogłoby być traktowane jako wprowadzanie inwestorów w błąd i manipulacja informacją w celu osiągnięcia zwyżki kursu akcji. Intencją Spółki jest prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej, czego wyrazem była m.in. publikacja raportu o liście intencyjnym, co nastąpiło w pierwszym momencie, w którym informacja o prowadzonych rozmowach mogła być uznana za precyzyjną.