2011-12-12

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NFI Midas S.A. zawarł w piątek z Litenite Limited umowę kupna 100 proc. udziałów Conpidon Limited. Dzięki tej transakcji fundusz stał się pośrednio właścicielem 100 proc. udziałów spółki Aero2.

NFI Midas za udziały w przejmowanej spółce zapłaci 548 mln zł, pod warunkiem, że dług netto Aero 2 nie będzie wyższy niż 70 mln zł. Cena transakcyjna jest istotnie niższa o 36% od szacunkowej wartości aktywów netto Spółki równej 861 mln zł oraz o 10-33% od wyceny przygotowanej przez niezależnego audytora PricewaterhouseCoopers.