2011-05-06

Na stronie internetowej NFI Midas jest już dostępny do pobrania prospekt emisyjny. Poniżej zamieszczamy dokładny harmonogram planowanej emisji.

Aktualny harmonogram:

28 marca 2011 r. Dzień ustalenia prawa poboru
Niezwłocznie po zatwierdze- niu Prospektu, nie później niż 6 maja 2011 r. Publikacja Prospektu
10 maja 2011 r. Rozpoczęcie notowań praw poboru Akcji serii C
10 maja 2011 r. Otwarcie publicznej subskrypcji
10 maja 2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
17 maja 2011 r. Zakończenie notowań praw poboru Akcji serii C
20 maja 2011 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
31 maja 2011 r. Przydział Akcji serii C w ramach prawa poboru
31 maja 2011 r. Zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii C, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)
1 czerwca 2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
1 czerwca 2011 r. Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
do 2 czerwca 2011 r. Przydział Akcji serii C nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru
do 2 czerwca 2011 r. Zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii C i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)