2011-05-16

Komisja Nadzoru Finansowego 16 maja zatwierdziła w całości wniosek złożony przez Spółkę 9 maja 2011 r. Wniosek ten dotyczył trzech obszarów. Zatwierdzony aneks został udostępniony na stronie internetowej NFI Midas.

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego NFI Midas zatwierdzonego przez KNF 29 kwietnia skupia się na aktualizacji informacji z trzech obszarów prospektu. Zatwierdzony przez Komisję dokument uaktualnia Prospekt w związku z opublikowanym 9 maja 2011 r. skonsolidowanym raportem kwartalnym NFI Midas za I kwartał 2011 r.

Dwie kolejne zmiany są związane z zawarciem w dniu 9 maja 2011 r. umowy pożyczki w wysokości 3.000 tys. zł pomiędzy Nova a NFI Midas oraz z powzięciem przez Emitenta w dniu 9 maja 2011 r. informacji o zawarciu przez CenterNet umowy kredytowej z Alior Bank S.A.