2011-05-19

 

Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego spółki. 
Aneks zawiera informacje dotyczące przyszłych struktur właścicielskich spółek pośrednio lub bezpośrednio 
zaangażowanych w emisję oraz zamiarów inwestycyjnych podmiotów zobowiązanych.

Na stronach internetowych NFI Midas S.A. i Trigon DM opublikowany został Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego spółki. Aneks zawiera informacje dotyczące przyszłych struktur właścicielskich spółek pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w emisję oraz zamiarów inwestycyjnych podmiotów zobowiązanych.