2011-05-23

Po zatwierdzeniu na stronach NFI Midas oraz Trigon DM opublikowane zostały aneksy do prospektu dostępne pod linkiem: Prospekt Emisyjny