2011-05-20

Na stronach NFI Midas oraz Trigon DM dostępny jest aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego.