Midas S.A. ogłasza wyniki za 3Q 2015:

Kluczowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

 

  • Przychody za 3Q 2015 rok wyniosły 150,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu do przychodów wypracowanych w 3Q 2014 roku.
  • EBITDA1 za 3Q 2015 rok wyniosła -1,9 mln PLN, w porównaniu do pozytywnego wyniku EBITDA 1,9 mln PLN odnotowanego w 3Q 2014
  • Strata netto za 3Q 2015 wyniosła 55,2 mln PLN, w porównaniu do straty 61,0 mln PLN poniesionej w 3Q 2014

 

 

Skonsolidowane przychody Spółki w 3Q 2015 wyniosły 150,9 mln PLN, tj. o 32% więcej niż w 3Q 2014. Wzrost przychodów Spółki w 3Q 2015 jest spowodowany dalszym wzrostem zużycia danych przez klientów Spółki, które w 3Q 2015 wyniosło 57,7 mln GB.

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost kosztów operacyjnych wpłynęły na osiągnięty skonsolidowany wynik EBITDA1 na poziomie -1,9 mln PLN, w porównaniu do 1,9 mln PLN pozytywnej EBITDA odnotowanej w 3Q 2014.

 

W 3Q 2015 Grupa zanotowała 60,8 mln PLN amortyzacji co stanowi wzrost o 31,3 mln PLN w porównaniu do 3Q 2014 oraz wzrost o 27,7 mln PLN w porównaniu do 2Q 2015. Wzrost amortyzacji wynika z weryfikacji okresu użytkowania  poszczególnych elementów sieci w związku z prowadzonym projektem optymalizacji sieci.

 

W skonsolidowanym wyniku Grupy w 3Q 2015 zostało ujęte obciążenie kwotą 8,5 mln PLN wynikające z korekty podatku dochodowego oraz rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego wartość wyniosła 22,2 mln PLN.

 

Skonsolidowana strata netto Grupy Midas za 3Q 2015 wyniosła 55,2 mln PLN, w porównaniu do 61,0 mln PLN straty netto odnotowanej w 3Q 2014.

Kontakt: