Profil działalności:

Midas S.A. to spółka-matka Grupy Kapitałowej, która koncentruje się na świadczeniu hurtowych usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu, że jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka zapewnia grupie finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, a także komunikację z rynkami finansowymi. Jednocześnie wyznacza strategię działania i koordynuje jej realizację.

Strategicznym celem Grupy jest budowa sieci telekomunikacyjnej, która umożliwi świadczenie na obszarze całego kraju usługi mobilnego dostępu do Internetu w najnowocześniej obecnie technologii LTE (Long Term Evolution). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu unikalnych aktywów należących do spółki Aero2, w której to Midas posiada 100% udziału w kapitale i głosach.

Grupa Midas posiada częstotliwości oraz infrastrukturę umożliwiające świadczenie usług transmisji danych w technologii LTE . Dzięki wykorzystaniu połączonych w jedno pasmo, o szerokości 19,8 MHz, dwóch bloków częstotliwości Aero2 z zakresu 1800 MHz, możliwa stała się szybka transmisja dużych ilości danych w sposób wydajny i efektywny ekonomicznie.

Grupa sprzedaje dostęp do swojej sieci. Obecnie głównymi odbiorcami usług Grupy Midas są dwaj strategiczni partnerzy, czyli Polkomtel (operator sieci Plus) oraz Cyfrowy Polsat.

 

LTE (Long Term Evolution) – to standard telefonii komórkowej czwartej generacji (4G). Jest to najbardziej zaawansowana technologia komunikacyjna dostarczająca najszybszy mobilny internet na świecie. Maksymalna prędkość przesyłu danych do abonenta wynosi 150 Mbit/s, a od abonenta 50 Mbit/s. Oznacza to w praktyce dużo szybsze niż dotychczas przesyłanie danych i tym samym przeprowadzanie np. wideokonferencji czy granie online praktycznie bez opóźnienia w transmisji. Jednocześnie nowa technologia umożliwia zmniejszenie kosztów transmisji danych, obsługę większej ilości użytkowników oraz redukuje ilość mocy zużywanej przez telefony. Polska jest czwartym krajem na świecie po Norwegii, Szwecji i Uzbekistanie, w którym wprowadzono tę technologię i pierwszym gdzie komercyjnie uruchomiono taką usługę. 7 września 2010 spółki Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. uruchomiły komercyjną sieć telekomunikacyjną w standardzie LTE w zharmonizowanym paśmie 1800MHz.