Struktura Grupy Kapitałowej:

Grupa Kapitałowa Midas rozwijając działalność w sferze telekomunikacji budowała Grupę wokół trzech operatorów telekomunikacyjnych: CenterNet, Mobyland oraz Aero2. Obecnie wszystkie aktywa telekomunikacyjne Grupy Midas skupione są w Spółce Aero2. Aero2 posiada unikalne aktywa w postaci praw do wykorzystania częstotliwości z zakresu 900, 1800 oraz 2600 MHz.  Posiadane częstotliwości radiowe pozwalają Grupie Midas świadczyć usługi ultraszybkiego nowoczesnego internetu mobilnego w technologii HSPA+/LTE.

Grupa Midas posiada 100 proc. kapitału zakładowego w Aero2.

Aero2 Sp. z o.o. jest hurtowym operatorem telekomunikacyj- nym, dysponującym częstotli- wościami radiowymi z zakresu 900,1800 i 2600 MHz oraz siecią nowoczesnych stacji bazo- wych. Posiadane aktywa pozwalają Spółce oferować usługi szerokopasmowego, mobilnego Internetu, w oparciu o bezprzewodową sieć telekomunikacyjną opartą na technologiach HSPA+ oraz LTE. Aero2 jest następcą prawnym spółek Centernet S.A. oraz Mobyland sp. z o.o., które wchodziły w skład Grupy Kapitałowej Midas.

Mobyland Sp. z o.o.  powstał w 2006 r. w Warszawie jako szósty operator mobilnych usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zgodnie z decyzją Prezesa UKE z dnia 30 listopada 2007 roku Spółce została przyznana rezerwacja częstotliwości pozwalającą na świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych w paśmie GSM 1800 MHz na terenie całego kraju. 30 sierpnia 2009 roku spółka rozpoczęła komercyjne świadczenie usług telekomunikacyjnych.