Historia:

 I.        Program NFI

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas został założony przez Skarb Państwa w 1994 r. jako Dziewiąty Narodowy Fundusz Inwestycyjny a od czerwca 1997 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2003-2007 Fundusz dokonywał inwestycji w akcje spółek publicznych. Do 2006 r. Fundusz sprzedał akcje spółek z programu NFI. Pod koniec 2006 r. spółka została przejęta przez firmę Supernova Pana Romana Karkosika a w 2007 r. rozpoczęła inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym.

 II.      Inwestycje w sektor telekomunikacyjny

Pierwszą z nich był zakup spółki CenterNet, która wygrała przetarg na częstotliwości w paśmie 1800 MHz. Za pośrednictwem CenterNet spółka kupiła też udziały w brytyjskich firmach: Xebra Ltd., Extreme Mobile Ltd. oraz Advantage Cellular Communications Ltd., jednak na skutek załamania gospodarczego w Wielkiej Brytanii w 2008 r. zdecydowano się na zakończenie ich działalności oraz koncentracji na rynku polskim.

W 2009 r. CenterNet z grupy Midas rozpoczął współpracę z Aero2 i Mobylandem. Spółki podpisały m.in. umowę o współdzieleniu sieci (tzw. RAN sharing).

III.    W grupie Zygmunta Solorza-Żaka

W 2010 r. kontrolę nad NFI Midas przejął jeden z największych polskich przedsiębiorców – Pan Zygmunt Solorz-Żak. Obecnie jest on głównym udziałowcem Midasa, posiadającym pośrednio blisko 66% akcji, a także pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W tym okresie rozpoczęto wdrażanie nowej strategii, która zakładała, że NFI Midas będzie spółką w której zostaną skonsolidowane aktywa telekomunikacyjne należące do grupy Pana Zygmunta Solorza-Żaka. Połączone zasoby tych firm miały zostać wykorzystane do budowy sieci, która umożliwiałaby transmisję danych w technologii LTE.

W połowie 2011 r. NFI Midas przeprowadził ofertę publiczną akcji serii C z której pozyskał blisko 300 mln zł brutto. Głównym celem emisji było sfinansowanie planowanego przejęcia spółki Mobyland za 177 mln zł. Pozostałe środki przeznaczono na zmniejszenie zadłużenia i zasilenie kapitału obrotowego.

W czerwcu 2011 r. spółka, realizując główny cel emisyjny, sfinalizowała transakcję kupna 100% akcji Mobyland – operatora, który był drugim wygranym przetargu na częstotliwości 1800 MHz z 2007 r. Pod koniec 2011 r. grupa przejęła również Aero2.

Jeszcze przed dołączeniem do Grupy Midas, Mobyland podpisał pierwszą umowę na świadczenie hurtowych usług transmisji danych dla Cyfrowego Polsatu. W marcu 2012 r. zawarła taką umowę z Polkomtelem.

W marcu 2012 r. spółka z sukcesem przeprowadziła emisję nowych akcji serii D i pozyskała 824,5 mln zł. Głównym celem emisji było sfinansowanie przejęcia spółki Aero2. Pozostałe środki zostały przeznaczone zostały na rozbudowę sieci, która jest obecnie kontynuowana.

W lutym 2013 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji NFI Midas S.A. zmienił nazwę na Midas S.A.