Strategia:

Strategia Grupy Midas polega na współpracy trzech spółek zależnych grupy: Aero2 oraz Mobyland. Każda z nich posiada własne częstotliwości, ale też pełni w Grupie dodatkowe, wyspecjalizowane funkcje.

Grupa Midas, jako jedyna w Polsce, posiada częstotliwości dające jej 19,8 MHz ciągłego pasma. Jego wykorzystanie umożliwia transmisję danych w technologii LTE z szybkością nawet do 150 Mb/s. Posiadane przez Aero2 częstotliwości umożliwiają grupie świadczenie usług dostępu do Internetu w technologii HSPA+, którego zasięgcenter obejmuje obecnie około 80% populacji Polski.

Każda ze spółek z Grupy, oprócz częstotliwości, posiada inne unikalne zasoby i kompetencje. Aero2 pełni w Grupie dodatkowo rolę operatora infrastrukturalnego. Buduje i jest właścicielem stacji bazowych oraz zarządza siecią. Funkcję operatora hurtowego pełni natomiast Mobyland. Oznacza to, że jest pośrednikiem między grupą a jej partnerami, czyli Polkomtelem i Cyfrowym Polsatem, którzy sprzedają dostęp do Internetu klientom indywidualnym. Mobyland do świadczenia swojej usługi zakupuje pojemności od Aero2 i częstotliwości od Centernetu. Dodatkowo odpłatnie korzysta z infrastruktury spółki Aero2.

Największa przewaga konkurencyjna Grupy wynika z faktu, że obecnie nie ma na polskim rynku innego operatora dysponującego częstotliwościami umożliwiającymi świadczenie usług w technologii LTE. Dzięki dokonanym już inwestycjom osiągnie istotną przewagę nad konkurencją.

Strategicznym partnerem Grupy Midas jest Polkomtel. Obie Grupy współpracują ze sobą w takich obszarach jak np. zakupy sprzętu telekomunikacyjnego, co pozwala im osiągnąć znaczące oszczędności.