Grupa Midas ogłasza wyniki za 3Q oraz 9M 2014:

14 listopada Grupa Midas ogłosiła skonsolidowane wyniki za okres 3Q oraz 9M 2014, niepodlegające badaniu audytora.

 

Kluczowe informacje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego ogłoszonego przez Spółkę w dniu dzisiejszym:

  • Przychody za 3Q 2014 wyniosły 114,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 102% w porównaniu do 3Q 2013.
  • Wynik EBITDA za 3Q 2014 osiągnął dodatnią wartość 1,9 mln PLN, w porównaniu do straty EBITDA 28,1 mln PLN odnotowanej w 3Q 2013
  • Strata netto za 3Q 2014 wyniosła 61,0 mln PLN, w porównaniu do straty 61,4 mln PLN poniesionej w 3Q 2013
  • Zarząd Spółki poinformował o przyjęciu założenia do aktualizacji strategii polegającego na konieczności inwestycji  w sieć LTE 800

 

Komentarz do skonsolidowanych wyników finansowych za 3Q i 9M 2014:

Przychody Grupy w 3Q 2014 wyniosły 114,0 mln PLN, tj. o 102% więcej jak w 3Q 2013. Dynamiczny wzrost przychodów Grupy w 3Q 2014 jest spowodowany dalszym wzrostem zużycia danych przez klientów Grupy, które w 3Q 2014 wyniosło 22,7 mln GB. W efekcie przychody odnotowane w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku wyniosły 253,3 mln PLN, tj. o 70% więcej niż w analogicznym okresie 2013r.

Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz stabilne koszty operacyjne pozwoliły Grupie osiągnąć dodatni wynik EBITDA, który w 3Q 2014 wyniósł 1,9 mln PLN, w porównaniu do straty EBITDA 28,1 mln PLN odnotowanej w 3Q 2013. W efekcie strata EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku wyniosła 88,2 mln PLN (względem 69,8 mln straty odnotowanej w analogicznym okresie 2013 roku).

Strata netto Grupy za 3Q 2014 wyniosła 61,0 mln PLN, w porównaniu do 61,4 mln PLN straty netto odnotowanej w 3Q 2013. Wynik netto za 3Q 2014 jest obciążony jednorazowym, niegotówkowym kosztem finansowym w wysokości 29,8 mln PLN rozpoznanym w  związku ze wzrostem kosztu obligacji wyemitowanych przez Spółkę (z powodu zniesienia części zabezpieczeń obligacji). Strata netto Grupy za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku wyniosła 221,1 mln PLN, w porównaniu do straty 141,3 mln PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2013 roku.

Kontakt: